Ujë Mida

Uji Mida rrjedh atje ku ajri është i pastër dhe gjithçka është e pacënuar, në majën e Midës. Atje ku vetëm natyra ka zë, fryma e freskët në malin e Krrabit, në skajin më verior të rrethit të Pukës me lartësi 1680 m, i pasur me kalcium dhe magnez.

Uji Mida rrjedh atje ku ajri është i pastër dhe gjithçka është e pacënuar, në majën e Midës. Atje ku vetëm natyra ka zë, fryma e freskët në malin e Krrabit, në skajin më verior të rrethit të Pukës me lartësi 1680 m, i pasur me kalcium dhe magnez.

Uji MIda i krijuar për të bërë diferencën në tregun shqiptarë, në sasi të ndryshme, paketim dhe ambalazhim të sigurt, komfort të gjithë rregullave të Bashkimit Evropian.

Uji MIda i krijuar për të bërë diferencën në tregun shqiptarë, në sasi të ndryshme, paketim dhe ambalazhim të sigurt, komfort të gjithë rregullave të Bashkimit Evropian.